Situs ini baik dibuka dengan Windows Arabic atau Windows dengan bahasa default Arabic !!!
Headline News: Diantara tipu daya madigoliyah adalah mengatakan kepada pengikutnya kalau para masyaikh ahlus sunnah di Mekkah dan Madinah takut dengan rajanya sehingga menyembunyikan kebenaran ketika ditanya oleh para penanya..."

بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له .وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أما بعد

Fatwa Syaikh Bazmul Khusus Tentang Jama'ah Nur Hasan Al-Ubaidah (Madigoliyyah)

Terjemahan Fatwa Syaikh Bazmul :

Fatwa Syaikh Abdurrazaq Al-Badr (Muhadits Madinah) Tentang Islam Jama'ah

05 Februari 2011

Lampiran 1

Lampiran 1

(dari Kitab Kenapa Aku Hijrah Dari Firqah Ini?)

Orang Yang Suka Bertaqiyah Tidak Diterima Riwayatnya


Kebiasaan berbohong dari firqah ini telah mendarah daging, sebab tidak disebut paham salah satu dari anggota kelompok mereka kecuali ia harus pandai menjaga bithonah budi luhur (dalam bahasa Syi’ah yaitu Taqiyah). Oleh sebab itu kelompok ini sangat cocok terjun didunia politik yang penuh tipu daya, suap, pemutarbalikan fakta dan sumpah palsu untuk kepentingan kelompoknya.

Dalam suatu kisah dalam Makalah CAI disebutkan bagaimana contoh tauladan buruk cara bertaqiyah dari sang pendiri kelompok,

Dalam hubungannya dengan ilmu hadits, orang yang suka bertaqiyah atau bersumpah palsu demi membela mazhabnya tidak dapat diterima riwayatnya, walaupun ia menyebutkan sanad disertai sumpah.

Al-Hafizh Adz-Dzahabi rahimahullahu dalam Mizan Al-I’tidal (1/118 –Cet Darul Kutub Ilmiyah) memberi alasan,

”... sebab bahkan kedustaan adalah ciri khas mereka dan taqiyah dan nifak pakaian mereka. Bagaimana bisa diterima riwayat dari mereka?”.

Maksud beliau, walaupun mereka memiliki sanad dan menuturkan sanad, tapi riwayat mereka tetap tidak diterima, sebab menjadi kabur dan tersamar antara kebenaran dan kedustaannya. Tidak jelas, apakah riwayatnya ini taqiyah atau sebuah kebenaran.

Al-Khathib Al-Baghdadi rahimahullahu berkata,

”... Sebagian ulama menerima riwayat dari ahli bid’ah yang tidak dikenal menghalalkan dusta dan membuat kesaksian palsu untuk para pengikutnya”. (Al-Kifayah hal. 367 –cet Darul Huda).

Ibn Shalah rahimahullahu berkata,

”Diantara para ulama ada yang menerima riwayat ahli bid’ah asal tidak menghalalkan dusta untuk membela mazhab atau bagi pengikutnya”. (Muqadimah Ibn Shalah hal. 298 –cet Darul Ma’arif).

Imam Nawawi rahimahullahu berkata,

”Dan siapa saja (Ahli bid’ah) yang tidak kafir, sebagian (ulama) menolak riwayatnya secara mutlak dan sebagian yang lain menerima asal tidak menghalalkan dusta untuk membela madzhab dan pengikut madzhabnya”. (At-Taqrib wa At-Taisir hal. 50-51 – Darul Kutub Al-’Arobi).

Secara umum, orang yang berpemikiran Khawarij dikenal orang-orang yang jujur, sehingga Imam Bukhori menerima riwayat salah satu diantara mereka karena kejujurannya. Akan tetapi, ada beberapa kelompok Khawarij yang tidak demikian, diantaranya apa yang disebutkan Al-Hafizh Ibnu Jauzi dalam Al-Maudhu’at (hal. 20 –cet Adhwaus Salaf),

Berkata Ibnu Lahi’ah, ”Aku telah mendengar seorang syaikh dari Khawarij yang telah taubat dan ruju’, ia berkata : ”Sesungguhnya hadits-hadits ini adalah Agama, maka perhatikanlah dari siapa kamu mengambil Agama kamu. Karena sesungguhnya kami dahulu apabila condong kepada satu pemahaman, niscaya kami jadikan ia sebagai satu hadits (kami palsukan menjadi hadits)”

Atsar ini ada dalam Al-Kifayah (1/376) no. 327.

Agaknya, pemahaman Khawarij jenis ini bercampur dengan pemahaman kaum Rafidhah. Apalagi pada dasarnya kedua firqah ini memiliki sumber yang sama yaitu Abdullah bin Saba, seorang Yahudi, sebagaimana dikisahkan dalam kitab tarikh.

Ustadz Indonesia :

· Ustadz Aris Munandar

· Ustadz Kholid Syamhudi

· Ustadz Musyaffa Ad-Dariniy

· Ustadz Abu Ubaidah As-Sidawi

· Ustadz Abdullah Roy

· Ustadz Ahmad Sabiq

· Ustadz Abu Zubeir

· Ustadz.Abu Haidar

· Ustadz Ari Wahyudi

· Ustadz Abu Jauzaa

· Ustadz Abu Ubaidillah Al Bamalanjiy

· Ustadz Muawiyah Hammad

· Ustadz Dzulqornain

· Ustadz Muslim Al-Atsari

· Ustadz Ahmas Faiz Asifuddin

· Ustadz Abu Ihsan Al-Atsari

· Ustadz Zainal Abidin

· Ustadz Rasul Dahri

· Ustadz Firanda

· Ustadz Dr. Ali Musri

· Ustadz Badrusalam

· Ustadz Abdul Mu’thi Al-Maidani

Lainnya Indonesia :

· http://almanhaj.or.id

· http://muslim.or.id

· http://www.kajian.net/kajian-audio/Ceramah

· http://www.ahsan.tv/video-kajian/videos

· http://pengusahamuslim.com/

· http://ekonomisyariat.com/

· http://www.raudhatulmuhibbin.org/

· http://badaronline.com/

· www.dakwahtv.com

· http://sss-tv.com/

· http://ahsan.tv/

· http://www.rodjatv.com/

· http://www.radiorodja.com

· http://www.hang106.or.id/

· http://www.radioassunnah.com/

· http://www.radiomuslim.com/

· http://www.radioarroyyan.com/

· http://alimanradio.or.id/

· http://syiarsunnah.com/

· http://hidayahfm.com/

· http://an-nashihah.com/

· http://almakassari.com/

· http://islam-download.net/

· http://alhujjah.com/

· http://artikelassunnah.blogspot.com/

· http://alqiyamah.wordpress.com/

· http://read.kitabklasik.co.cc (download kitab-kitab)

· http://majles.alukah.net/showthread.php?t=26986 (Download kitab-kitab via megauploud)

· http://syaikhulislam.wordpress.com (situs pembelaan atas Syaikhul Islam Ibn Taimiyah)

· http://www.hakekat.com (Bantahan bagi syi’ah)

· http://www.asharis.com/creed (Bantahan bagi asy’ariah)

· http://ahbash-sesat.blogspot.com dan http://ahbash-jahil.blogspot.com/ (bantahan bagi firqah ahbash/al-habasyi)

· http://fatwasyafiiyah.blogspot.com/ (Ulama Syafi’iyah serukan Manhaj Salaf)

· http://bantahansalafytobat.wordpress.com/

Para Ulama

· Abdul Azhim Badawi (http://www.ibnbadawy.com/)

· Abdul Aziz Alu Syaikh (http://www.sahab.ws/5600/news/3399.html)

· Abdul Aziz ar-Rajihi (http://www.sh-rajhi.com/rajhi/)

· Abdul Aziz ar-Rayyis (http://islamancient.com/)

· Abdul Aziz bin Bazz (http://www.ibnbaz.org.sa/)

· Abdul Karim Al Khudhair (http://www.khudheir.com/)

· Abdul Muhsin Abbad (http://www.alabad.jeeran.com/)

· Abdullah al-Fauzan (http://www.alfuzan.islamlight.net/)

· Abdullah azh-Zhafiri (http://www.sahab.ws/6111)

· Abdullah Jibrin (http://www.ibn-jebreen.com/)

· Abdur Razaq Afifi (http://www.afifyy.com/)

· Abdur Razaq Al Abbad Al Badr (http://www.al-badr.net/)

· Abdus Salam Barjas (http://www.burjes.com/)

· Abu Abdil Muiz Firkuz (http://www.ferkous.com/rep/index.php)

· Abul Hasan al-Ma’ribi (http://sulaymani.net/)

· Abu Ishaq Al Huwaini (http://www.al-heweny.com)

· Abu Islam Shalih Thaha (http://www.abuislam.net/)

· Abu Malik al-Juhanni (http://abumalik.net/)

· Abu Umar al-Utaibi (http://www.otiby.net/)

· Ahmad Yahya Najmi (http://njza.net/web/)

· Ali Hasan al-Halabi (http://www.alhalaby.com/)

· Ali Ridha (http://www.albaidha.net/vb/)

· Ali Yahya al-Haddadi (http://www.haddady.com/)

· Alwi as-Saqqof (http://www.dorar.net/)

· Falah Ismail (http://mandakar.com/)

· Hisyam al-Arifi (http://www.aqsasalafi.com/)

· Imam al-Ajurri (http://www.ajurry.com/)

· Kholid al-Mushlih (http://www.almosleh.com/index.shtml)

· Lajnah Daimah Saudi Arabia (http://www.alifta.com/default.aspx)

· M. Abdillah al-Imam (http://www.sh-emam.com/)

· M. al-Hamud an-Najdi (http://www.al-athary.net/)

· M. Ibrahim al-Hamd (http://toislam.net/)

· M. Khalifah Tamimi (http://www.mediu.org/)

· Majdi Arafat (http://www.magdiarafat.com/)

· Masyhur Hasan Salman (http://www.mashhoor.net/)

· Muhammad Al-Maghrawi (http://maghrawi.net/)

· Muhammad al-Utsaimin (http://www.ibnothaimeen.com/)

· Muhammad Ali Adam (http://www.alsonah.org/)

· Muhammad Hassan (http://www.mohamedhassan.org)

· Muhammad Husain Ya’qub (http://www.yaqob.com)

· Muhammad Musa Nashr (http://www.m-alnaser.com/)

· Muhammad Said Ruslan (http://www.rslan.com/)

· Muqbil bin Hadi (http://www.muqbel.net/)

· Musthofa al-Adawi (http://aladawy.info/)

· Nashir al-Barrak (http://albarrak.islamlight.net/)

· Nashirudin al-Albani (http://www.alalbany.net/)

· Robi’ al-Madkholi (http://www.rabee.net/)

· Sa’ad al-Hushayin (http://www.saad-alhusayen.com/)

· Said Abdul Azhim (http://www.al-fath.net/)

· Salim al-Ajmi (http://sahab.ws/3250)

· Shalih al-Fauzan (http://www.alfawzan.ws/alfawzan/default.aspx)

· Shalih Alu Syaikh (http://www.salehalshaikh.com)

· Shalih Sa’ad as-Suhaimi (http://sahab.ws/4435)

· Sulthan al-Ied (http://www.sultanal3eed.com/)

· Taqiyudin al-Hilali (http://www.alhilali.net/)

· Ulama Yaman (http://www.olamayemen.com/html/)

· Utsman al-Khamis (http://www.almanhaj.net/)

· Wahid Abd Salam Bali (http://www.waheedbaly.com/)

· Yahya al-Hajuri (http://www.sh-yahia.net/)

Lainnya Arab:

· Maktabah Misykatul Islamiyyah (http://www.almeshkat.net/books/)

· Maktabah Ruuhul Islam (http://islamspirit.com/)

· Maktabah Shayidul Fawaid (http://saaid.net/book/index.php)

· Haramain Recording (http://www.haramainrecordings.com)

· Maktabah Waqfeya (http://www.waqfeya.com)

· Multaqo Kulla as-Salafiyin (http://www.kulalsalafiyeen.com/vb/)

Arsip :